Stanje u srpskoj privredi

stanje-u-srpskoj-privredi

Nedostatak organizovanog poslovanja u našim preduzećima je sve prisutniji ograničavajući faktor, koji ne može da se spontano reši.

Razlozi za što hitnije uspostavljanje dobre organizacije poslovanja u srpskim firmama su sledeći:

  • Pojava konkurencije, u vidu prisustva svetskih kompanija;
  • Zaoštravanje uslova poslovanja (smanjenje profitnih stopa, odsustvo inflacije, kao i odsustvo političkih privilegija kao ambijenta u kome su mnoge firme i stekle svoj kapital);
  • Podizanje obima poslovanja na nivo na kome poslovanje više ne može da se prati na osnovu iskustva ili intuicije;
  • Kupovina novih preduzeća, čija je delatnost potpuno nepoznata novom vlasniku i gde dotadašnje poslovno iskustvo nije od pomoći;
  • Prelazak društvenih preduzeća na standarde poslovanja privatnih preduzeća.

Sve ovo su problemi koji mogu preduzeće da odvedu u katastrofu, a da vlasnik to ne uoči na vreme.