Softver za rukovođenje

Ovaj softver obuhvata:

a) Softver za poslovnu komunikaciju

b) „Dokument menadžment“ softver

a) Softver za poslovnu komunikaciju

Komunikacijski softver je namenjen efikasnom rukovođenju i on obuhvata izveštaje, dopise, radne zadatke i definisane poslovne procedure. Komunikacijski softver uspostavlja poslovnu komunikaciju u konkretnom preduzeću, omogućava hijerarhijsku kontrolu poslovne komunikacije, kao i laku kontrolu realizacije poslovnih zadataka svih zaposlenih.

Funkcija Softvera za poslovnu komunikaciju je da sve bitne poslovne aktivnosti memoriše, uspostavljanjem zatvorenog sistema razmene mail-ova između svih bitnih članova preduzeća, putem kojih oni obavljaju svu propisanu poslovnu komunikaciju.

Softver za poslovnu komunikaciju predstavlja komunikacijski softver namenjen efikasnom rukovođenju, zato što se određene aktivnosti u preduzeću u potpunosti automatizuju.

Izveštaji – unapred se definišu: forma, sadržaj, izvor, vreme, procedure; tipski izveštaji (stanje žiro-računa, prioriteti dugovanja, prodaja).

Dopisi – vid poslovne komunikacije za koju procenjujemo da bi trebalo da se memoriše.

Radni zadaci

  • Proces izdavanja radnih zadataka,
  • Proces primanja radnih zadataka,
  • Pregled svih radnih zadataka izdatih od strane Generalnog Direktora,
  • Njima se definišu hijerarhija i rokovi,
  • Omogućavaju laku preglednost i preciznost prilikom praćenja izvršavanja radnih obaveza zaposlenih.

Standardizovanje radnih procesa

  • Odobravanje ugovora,
  • Odobravanje faktura,
  • Odobravanje plaćanja.

b) „Dokument menadžment“ softver

Osnovu ovog softvera čini njegova sposobnost da klasifikuje i izvrši skeniranje (kompjutersko memorisanje) kompletne ulazno-izlazne poslovne dokumentacije (fakture, ugovori, …) nekog konkretnog preduzeća.

Ovaj softver poseduje i mogućnost pretraživanja po bilo kom unapred zadatom kriterijumu (naziv firme, datum, iznos, vrsta robe …), čime se omogućava da se kompletno poslovanje analizira na najkvalitetniji mogući način.

Ovaj softver definiše poslovne procese i kontroliše njihovu realizaciju, čime se obezbeđuje da se osnovni poslovni procesi u firmi zasigurno odvijaju na unapred definisan način.

Svi navedeni softveri su samo alati koji nam pomažu da uradimo najbitniju stvar u poslu, a to je da poslovanje  stavimo pod kontrolu (ukoliko to možemo da uradimo i bez pomoći ovih softvera, onda nema potrebe za njima), ali mi svakako moramo da znamo kako poslujemo, koliki su nam prihodi i troškovi, moramo da znamo sa sigurnošću da naša organizacija onemogućava štetna ponašanja zaposlenih, moramo da znamo šta se dešava na tržištu – kako bi smo na bazi toga  napravili kvalitetne poslovne planove i pratili njihovu realizaciju, kako bi smo nagrađivali zaposlene zaslužne za njihovu realizaciju  i sl.

Sve ovo predstavlja osnovne uslove da bismo mogli da kažemo da vodimo poslovanje neke firme, bez toga je sve manje-više puka sreća i sticaj okolnosti.

Nažalost sama kontrola posla nije dovoljna da bismo imali firmu koja dobro posluje, jer možemo besprekorno da kontrolišemo posao, a da on ipak bude neuspešan i nekonkurentan. Preduzetništvo predstavlja onaj drugi deo koji istovremeno moramo da radimo na najbolji mogući način i da donosimo konkretne odluke, kroz nove proizvode i usluge koje nudimo kupcima.