Softver za kontrolu poslovanja

Softveri za kontrolu poslovanja obuhvataju:

  • Softver za analizu poslovanja – finansijski softver
  • Softver za rukovođenje