Posao

Svaki posao se sastoji od dva  bitna segmenta, čiji redosled i prioritet zavisi od faze u kojoj se konkretan posao nalazi, a to su:

  • Preduzetništvo
  • Kontrola poslovanja

Kada je u pitanju nov posao, prioritet je preduzetništvo –  jer  tada tražimo način kako da realizujemo neku svoju poslovnu ideju i spremni smo da rizikujemo i da u nju uložimo sredstva, znanje i vreme. Procenu da li  neki posao ima šanse na tržištu, analiziramo bilo po osećaju i uverenju ili putem neke realne analize tržišta i našeg planiranog posla. Tu često nastaje problem, jer osim svih objektivnih problema, postoji i realan hir tržišta koje  može da ne prihvati i najbolji i najrealniji posao i obrnuto pa zato u poslu i nema garancija  za  uspeh.

U igrama na sreću procentualno mnogo više pobeđuju ljudi koji znaju kako se one igraju,  ista situacija je i sa poslom. Zato je logika da naučite da radite i vodite posao, jer to poslu daje znatno veće šanse na uspeh. U ta važna znanja spada i kontrola poslovanja , kao i kako se ona u praksi realizuje, zato što  i najbolja poslovna ideja neće biti uspešno realizovana na tržištu, ukoliko firmu koja je realizuje ne budemo vodili i ne budemo kontrolisali njeno poslovanje na pravilan način.

Kod poslova koji već postoje, tj. kod firmi koje već rade, prioritet predstavlja  kontrola poslovanja –  da bi smo znali kako poslujemo i da li se posao odvija onako kako smo planirali. To radimo uz pomoć analize poslovanja, definisanja poslovnih procedura, uvođenja različitih standarda poslovanja i sl. Problem nastaje kada se firme ne bave onom drugom neophodnom poslovnom aktivnošću, tj. preduzetništvom, što znači: stalnim analiziranjem tržišta, konkurencije i potreba kupaca, kao i konkretnim pokušajima da putem novih poslovnih ideja i poslova, tj. preduzetništvom, kontinuirano zadrže  svoju poziciju na tržištu, nudeći kupcima nove proizvode i usluge,  štiteći se na taj način od postojeće konkurencije i od inovativnih i agresivnih firmi koje pod boljim uslovima nude nove ili usavršene postojeće proizvode.

Kada god se  vaša firma nalazi u stabilnoj poslovnoj situaciji i mislite da samo treba da radite postojeći posao, realnost je da vas neko već ugrožava sa potpuno novim proizvodom, koji je superioran u odnosu na vaš proizvod. Retki su  proizvodi koji ovaj problem nemaju – pogledajte samo stare fudbalske utakmice i videćete da tri četvrtine svetskih kompanija koje su se reklamirale u tom trenutku,  danas više ne postoji, jer niko tada nije mogao da im objasni da im pretiti opasnost od tada novih tehnologija i firmi koje su se tek osnivale.

Osoba koja sve ovo zna i može da sprovede u praksi zove se direktor.

Situaciju u Srbiji dodatno komplikuje i mentalni sklop vlasnika srpskog preduzeća, koji smatra je da je on tu firmu osnovao i da se on u taj posao najbolje razume. On nema nikoga sa kime bi mogao da se posavetuje o vođenju svoga posla, jer smatra da su svi nepošteni i da hoće da ga prevare, kao i da niko ne može da unapredi poslovanje njegove firme, a sve i da može, on to nikada ne bi dozvolio –  po cenu da mu firma i propadne, jer bi to srušilo njegov autoritet i neprikosnovenu poziciju u firmi, koja mu je važnija i od same firme.

U srpskim firmama nije prepoznata potreba da za vas rade najbolji i najstručniji kadrovi na tržištu. Često vlasnik ili menadžer misle da sve znaju i da mogu sve sami, a posao je timski sport i trebaju Vam najbolji saigrači. Postavlja se pitanje zašto je to tako logično i očigledno u sportu, a u poslu nije.

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

W. A. Nance

Lider ne može biti osoba koja se iskreno ne raduje uspehu svojih podređenih.

Tag Short

Tajna uspeha svakoga od nas se nalazi u našim dnevnim planovima i aktivnostima.

Read more