Miisli

W. A. Nance

Lider ne može biti osoba koja se iskreno ne raduje uspehu svojih podređenih.

 

Kipling

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

W. A. Nance

Lider ne može biti osoba koja se iskreno ne raduje uspehu svojih podređenih.

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

Read more