Miisli

Nepoznati autor

Lider je čovek koji donosi odluke. Nekad su one dobre, nekad su one pogrešne, ali u svakom slučaju, on ih donosi.

 

Katherine Whitehorn

Najbolji savet za karijeru: pronađi ono što najviše voliš da radiš i pronađi nekog ko će za to da te plaća.

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

John Maxwell

Pesimista se žali na vetar, optimista očekuje da se vetar smanji, a lider prilagođava jedra.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Henri Ford

Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.

Read more