Miisli

Katherine Whitehorn

Najbolji savet za karijeru: pronađi ono što najviše voliš da radiš i pronađi nekog ko će za to da te plaća.

Jack Nichols

SVAKA OSOBA SA KOJOM RADIM ZNA NEŠTO BOLJE OD MENE. MOJ POSAO JE DA SLUŠAM DOVOLJNO DUGO DA OTKRIJEM ŠTA JE TO I DA TO ISKORISTIM.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Tag Short

Tajna uspeha svakoga od nas se nalazi u našim dnevnim planovima i aktivnostima.

Read more