Miisli

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Carl Skoonglund

U toku svoje profesionalne karijere moraćete da donesete mnoge odluke. Zbog tih odluka neke stvari ćete dobiti, a neke izgubiti, možda čak i vaš posao. Ipak, postoji jedna stvar koju vam niko ne može oduzeti, sem ako to sami ne dozvolite, a to je vaš integritet.

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

Henri Ford

Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Read more