Miisli

Carl Skoonglund

U toku svoje profesionalne karijere moraćete da donesete mnoge odluke. Zbog tih odluka neke stvari ćete dobiti, a neke izgubiti, možda čak i vaš posao. Ipak, postoji jedna stvar koju vam niko ne može oduzeti, sem ako to sami ne dozvolite, a to je vaš integritet.

 

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Rosa Sugranes

U školi stičete teoretsko znanje, ali da bi zaista naučili biznis, morate njime da se bavite.

Jean Paul Kauffmann

Ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi od meteorologa.

Lee Iacocca

Najbolji biznismen je onaj koji se drži starog sve dok je dobro, a prihvata novo čim postane bolje od starog.

Carl Skoonglund

U toku svoje profesionalne karijere moraćete da donesete mnoge odluke. Zbog tih odluka neke stvari ćete dobiti, a neke izgubiti, možda čak i vaš posao. Ipak, postoji jedna stvar koju vam niko ne može oduzeti, sem ako to sami ne dozvolite, a to je vaš integritet.

Read more